โปรดอย่ามองว่าเราได้สิ่งใดจากชีวิต แต่จงมองว่าตลอดชีวิตเราให้สิ่งใดใครไว้บ้าง

อย่าไปจำว่าให้อะไรกับใครไป
แต่ให้จำว่าใครให้อะไรกับเรา
inspiritional ครั้งที่ 7 (6-11-2020)
โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) จ.พะเยา
รอยยิ้ม น้ำตา และเสียงหัวเราะ
ขอบคุณผู้ให้ทุกท่านค่ะ

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply