โปรดเมตตาตัวเอง

โปรดเมตตาตัวเอง

เราควรจะกำจัความกังวล
หรืออารมณ์ขุ่นมัวต่างๆออกไปเสีย
กระทำตัวของตัวเองให้มีความเชื่อมั่น
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
จงทำตัวให้สบายลดภาวะ
ความตึงเครียดทางกายทางใจลง

#และมันไม่ง่ายเลยสำหรับการที่เรา
พยายามต่อสู้กับความคิด

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply