โยคะจิตวิญญาณ

ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเป็นเรื่องจริงและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในโลกสมัยใหม่ โยคะเป็นวิธีการและระบบที่ไม่เพียง แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของสุขภาพร่างกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตด้วย
ดังนั้นผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลควร พิจารณาโยคะและการทำสมาธิก่อนที่จะมองไปที่เส้นทางของการรักษา
วิธีที่โยคะได้ผลดีที่สุดคือเมื่อเราพัฒนาแบบฝึกหัดส่วนบุคคลซึ่งเหมาะกับสไตล์ของเราในช่วงเวลานั้น ๆ ของชีวิต
วิธีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากทั้งประโยชน์ทั่วไปและประโยชน์ของโยคะโดยเฉพาะ
ดังนั้นการปฏิบัติส่วนบุคคลจึงตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีการปฏิบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมวิธีที่ทรงพลังกว่านั้น
🔜🔜🔜🔜คือการมีครู ครูที่จะช่วยคุณพัฒนาแนวทางปฏิบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ
หมายเหตุ : ตั้งค่า “เห็นโพสต์ก่อน” จะทำให้ติดตามเพจฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply