โลกของเราและการศึกษาของเรายังคงมุ่งเน้นที่คุณค่าทางวัตถุนิยมภายนอกเพียงอย่างเดียว

โลกของเราและการศึกษาของเรายังคงมุ่งเน้นที่คุณค่าทางวัตถุนิยมภายนอกเพียงอย่างเดียว
เราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าภายในมากพอ คนที่โตขึ้นมาด้วยการเรียนรู้แบบนี้ใช้ชีวิตแบบวัตถุนิยมและสุดท้ายทางสังคมก็กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมแต่วัฒนธรรมชาตินี้ก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาของมนุษย์ได้ปัญหาที่แท้จริง
อยู่ที่นี่
❤️ ในหัวในของท่านยังไง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องท่าน

No Comments

Give a Reply