โอกาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและ

จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

แม้โอกาสจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่โชคดีเสมอ
หน้าที่ของเราคือการเตรียมความพร้อมไว้ทุกเวลาสำหรับรองรับโอกาสที่จะเข้ามาถึง
ถ้าโอกาสเปรียบเสมือนสายฝนคุณต้องเตรียมพร้อม ที่จะมีภาชนะรองรับ ดังเช่นโอกาสในชีวิตของเราก็ตามคุณต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อรอรับโอกาสดีๆ
สวัสดียามบ่าย

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply