ใครกล้าขุดจิต ต้องแก้ที่ใจตน ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

เรื่องจิตเรา หรือวิญญาณเรานี่
ถ้าไม่ขุดหาความจริงให้ลึก
#อย่าไปหวังมามันจะสุขได้จริง
แม้แสร้งสุขชาตินี้ต่อไปก็วนกลับมาอยู่ดี
การขุดจิตเจอแต่ความทุกข์ที่ได้พบพาล
แต่นั่นคือ #อัญมณีที่มีความหมาย เมื่อขุดมัน
ให้ลึกพอ มันจะเหลือเศษขยะจิตน้อยมาก
และนั่น คือพื้นที่ #แห่งความเบิกบาน
รู้แบบลงมือปฏิบัติ
กับรู้แบบคิดปฏิบัติ
ความหมายต่างกัน
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply