ใช้ความฉลาดและการตัดสิน

สิ่งสําคัญคือใช้ความฉลาดและ
การตัดสินของมนุษย์และคํานึง
ถึงประโยชน์สุขในระยะยาวและระยะสั้น
ถึงจุดหนึ่งร่างกายมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี
ตัวอย่างเช่นถ้าอาหารประเภทใด
ที่ทําให้คุณไม่สบายในวันหนึ่ง
หลังจากนั้นคุณจะไม่อยากบริโภค
อาหารประเภทนั้น
🔴🔜 #ดูเหมือนว่าในขั้นตอนหนึ่ง
ร่างกายจะสามารถบอกเราได้ว่าอะไร
เหมาะกับความเป็นอยู่และความสุข
และสิ่งที่ไม่ใช่

#MAEKHUNOY
#เทวดาประจำตัว
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply