ใช้เวลาในธรรมชาติ

🔴🔜 #ใช้เวลาในธรรมชาติ
การใช้เวลาตามธรรมชาติช่วยให้เราสามารถยกระดับสัญชาตญาณของเราได้
#เพราะมันเชื่อมโยงเรากับพลังงานที่ดึงดูดเราทุกคน
เดินเล่นในป่าหรือสวนธรรมชาติ หรือคุณสามารถเดินสมาธิได้เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติ #โดยการเชื่อมต่อกับธรรมชาติคุณกำลังเชื่อมต่อกับภาษาสากลที่สัญชาตญาณพูดด้วย
🔴🔜 #ขอคำแนะนำจากพลังงานที่สูงขึ้น
วิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระพุทธอัลลอฮ หรือ #ที่คุณเรียกพลังที่สูงกว่าที่คุณเชื่อ
เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาที่สูงกว่าคุณ
จะทำให้สัญชาตญาณของคุณเข้มแข็งขึ้น
#ยิ่งคุณเชื่อมต่อกับพลังที่สูงขึ้นเท่าไหร่สัญชาตญาณของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply