ในความเจ็บปวดความสับสนวุ่นวาย

ในความเจ็บปวดความสับสนวุ่นวาย
ท่ามกลางภาวะเหล่านี้มีความกล้าหาญ
ตลอดจนความเบิกบาน

ที่เราเองก็สามารถแสวงหาในชีวิตของเราได้

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply