ในจักรวาลแห่งพลังงานบริสุทธิ์

🔴🔜 #ในจักรวาลแห่งพลังงานบริสุทธิ์
จะต้องชัดเจนว่าเราส่งความสนใจไปที่ใด
เราส่งพลังงานของเราไปเสริมสร้างสิ่งที่เรารับรู้ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต่อต้านก็ตาม!

#ทุกสิ่งที่เราต่อต้านในโลกได้รับความสนใจอย่างสิ้นหวัง!

เนื่องจากไม่มีใครให้ความสนใจกับ
ขอบเขตความเป็นจริงในทันที
ขอบเขตของตัวเองในสิ่งที่พวกเขา
สามารถจัดการได้จึงไม่มีใครจัดการ
กับโลกที่พวกเขากำลังสร้าง

เมื่อรวมกับความตั้งใจที่ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นซึ่งมีส่วนสำคัญเพียงอย่างเดียว
ในการปรับปรุงการคาดการณ์โดยรวม
ความเป็นจริงของตนเองและผู้อื่น
จะประสบความสำเร็จในไม่ช้า!

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply