ในบรรดาความมืดทั้งปวง

ความมืดในใจเป็นความมืดที่หาทางสว่างได้อยากที่สุด

ผู้มีปัญญาจะมองหาหมู่ดาวในความมืด

โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เพราะฉะนั้นทิศจึงไปกับโลกตลอดเวลา

การหมุนรอบตัวเองของโลกนอกจากจะทำให้เกิดทิศแล้วยังทำให้เกิดการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ตลอดทั้งดวงดาวทั้งหลายบนฟ้าด้วย ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกก็เคลื่อนหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วย การเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ
ใช้เวลา 1 ปีโลกหรือ 365 วันด้วย
ที่ประตูธรรมห้า หนเหนือ ได้อยู่บนโลกทุกทิศ
เท่ากับโลกหมุน เป็นเวลา 365 วัน
ชีวิตเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีหยุดอยู่กับที่
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply