ให้มั่นใจเถิดว่า เมื่อคุณผ่านประสบการณ์ไปได้ คุณจะกลายเป็นคน #โชคดี

ความล้มเหลวที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่รู้”
หากเราไม่ได้เป็นของแท้และสัตย์ซื่อต่อตัวเองเราจะสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเราในที่สุดเราก็ต้องทำลายอีกครั้ง มันเป็นความต้านทานอย่างแท้จริงต่อความเป็นจริงและธรรมชาติของเราที่เราสามารถซ่อนเวลา แต่ชีวิตมีวิธีที่จะแสดงให้เราเห็นข้อบกพร่องของเราในตอนท้าย

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply