ได้รับคืน ความกล้าหาญ

เมื่อเราอยู่ในกระแสของพลังบวกที่ใกล้ชิด
การเชื่อมต่อส่วนตัวเราจะรู้สึกได้ยินและเห็นเราในความงามทางวิญญาณทั้งหมดของเรา

ความซิงโครไนซ์กลายเป็นเรื่องปกติ การตัดสินใจง่ายขึ้น
เมื่อเราเริ่มไว้วางใจประสาทสัมผัสของเรามากขึ้น ความคิดและความรู้สึกที่เรามองข้ามไปก่อนหน้านี้ จะได้ยินในระดับที่ลึกกว่า

เมื่อเราค้นหาวิธีการรักษาและรักษาชีวิตของเราเมื่อเราเติบโตและเป็นผู้ใหญ่

อนาคตสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดและความตั้งใจที่ดีที่สุดของเรา สิ่งเหล่านี้ทำงานร่วมกันในความถี่ที่สูงขึ้น

หากเรายังคงรักษาวิสัยทัศน์ไว้ มักจะมีความท้าทายความเข้าใจผิดและความกลัวในสิ่งที่เราสามารถคาดเดาได้

โดยที่ร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เมื่อเราพัฒนาไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเรา

ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีสติเราจะได้รับความกล้าหาญที่จะตระหนักถึงศักยภาพของเรา

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply