ไฟบนก้านไม้ขีดติดเดี๋ยวเดียวก็ดับ ชีวิตไม้ขีด แสนสั้น …

ไฟบนก้านไม้ขีดติดเดี๋ยวเดียวก็ดับ
ชีวิตไม้ขีด แสนสั้น …
ชีวิตมนุษย์ ก็เช่นกัน
สิ่งที่จะเหลืออยู่ ก็คือ คุณค่าของชีวิต ..
คุณค่าของเปลวไฟเชื้อไฟที่จุดไว้ …
จะก่อประโยชน์มหาศาล … หรือก่อโทษมหันต์
อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีสติ
รู้เหตุ รู้ผล รู้คุณค่า รู้ควบคุมตน
จุดไฟเพื่อจะก่อบุญกุศล
หรือ จุดไฟเพื่อเผาผลาญตน
เป็นเพียงแค่คน ที่รอวัน ตาย
#สักวันเราจะไม่มีโอกาสได้พูด
และจะไม่มีโอกาสได้สำนึกคุณได้ทัน
#วันนี้ดีที่สุด

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply