ไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเท่ากับความหลงที่แอบแฝงอยู่ในใจ

ถ้าความหลงลูกกระพือถึงจุดสุด ไม่เพียงตนเองต้องได้รับความเดือดร้อนทนทุกข์บางทีพาให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วย
🔴🔜 การป้องกันที่เราทำได้และถือเป็นสิ่งสำคัญคือไม่ไปจุดเปลวไฟแห่งความโลภเด็ดขาดปิดทางไม่ให้ความหลงควบคุมจิตใจตนเอง
ผู้ที่มีความโลภหรือมีความหลง
มักเหนื่อยฟรี ต่องานที่ทำ และจถก
ไม่ประสบความสำเร็จโดยแท้
เพราะเหตุใดนะหรือ
เพราะมิใช่กฎของจักรวาล
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply