ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง หากเราคิดและทำแบบเดิม

เลิกทำสิ่งที่เป็นทุกข์เกิน 50% สิ่งที่อยากให้ใช้เป็นเกณฑ์วัดก็คือ #อัตราส่วนความสนุกต่อความทุกข์
วิธีนี้อาจค่อนข้างใช้ความรู้สึกส่วนตัวแต่หากทำงานแล้วรู้สึกว่ามีอัตราส่วน ความสนุก: ความทุกข์=6:4 คุณก็ควรจะทำงานนั้นต่อไปแต่ถ้าหากความทุกข์มากกว่า 50% เมื่อไหร่การ เลิกทำงานนั้นก็เป็นหนทางที่ดีอย่างหนึ่ง

อัตราส่วนนี้ยังสามารถใช้ได้กับการที่คุณคบหาผู้คนด้วยแต่การพิจารณาอัตราส่วนระดับ การใช้กับสิ่งมีชีวิต #ต้องพิจารณาตามความจริงมากกว่าจะใช้เหตุผลและความรู้สึกส่วนตัวคุณจะได้คำตอบที่เข้าใจ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply