ไม่ว่าเราจะหนุ่มสาวหรือเข้าวัยชรา เราก็ยังเป็นนายของตัวเอง

ไม่ว่าเราจะหนุ่มสาวหรือเข้าวัยชรา เราก็ยังเป็นนายของตัวเอง

เหมือนเช่นดวงตะวันขึ้นทิศตะวันออกเมื่อรุ่งสาง
หรือเหมือนแมวที่กระโดดจับผีเสื้ออยู่ในสวน
แล้วคุณล่ะ สามารถทำปฏิหารย์เยี่ยงนี้ได้หรือไม่
เราเกิดมาในโลกนี้ซึ่งมีเหตุการณ์และอุบัติการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เราผ่านมันไปโดยการพยายามทำให้ดีที่สุดของเรา และเมื่อเวลามาถึง เราก็กล่าวคำอำลาแก่พวกเขา ถ้าเราผูกพันอยู่กับดินแดนบริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เพราะเราเป็นฝ่ายรับอย่างสมบูรณ์ในแง่นี้ หรือจะเป็นฝ่ายรุก มันทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับทัศนะที่เราถืออยู่ เราไม่ได้บวกเพิ่มอะไรให้แก่ยอดรวมของความจริง และก็ไม่ได้ลบอะไรแม้แต่นิดหน่อย
เราควรมองลึกลงไปที่กิจกรรมเบื้องได้ของจิต ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นปรากฏทางตรรกะทั้งมวล

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply