ไม่เคยมีใครรู้ #วันพรุ่งนี้

ไม่เคยมีใครรู้ #วันพรุ่งนี้
เธอไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่เราบอกเล่า
และอันที่จริงแล้วสิ่งที่เราพูดก็ไม่มีอะไรที่
ควรจะถือเป็นเรื่องของความเชื่อศรัทธา
เราเพียงแต่แบ่งปันสิ่งที่เราได้เห็นและเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต อันยาวนานของเราถึงวันนี้
เราหวังว่าเธอทั้งหลายจะค้นพบว่าสิ่งที่เราได้พูดนี้เป็นความจริงหรือไม่ด้วยการนำมันไปใช้ในชีวิตของเธอ
ทุกๆวันคือโอกาสครั้งใหม่ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นทุกวันจึงเป็นวันเกิดของเธอ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply