ไม่เป็นไรถ้าโลกคิดว่าคุณแปลก ทุกคนแตกต่างกัน

ดังนั้นทุกคนจึงแปลกในสายตาของใครบางคน
🔴🔜มีความสุขแปลกหรือน่าสังเวช
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply