#ไม่ใช่เรื่องของการเป็นศัตรูกัน

แต่มันเป็นการสอนให้เกิดจิตสำนึกว่า
ไม่ว่าเราจะต่อสู้อยู่กับใครก็ตาม
🅰️🔜 แต่เป็นตัวเราเองต่างหากที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้มันเป็นการต่อสู้กับอัตตาตัวตนของเราเอง
ความจริงคือผู้ชนะศิลปะคือผู้ชนะเราจะต้องไม่เผลอตัวคิดว่าเราคือผู้ชนะเป็นอันขาดเพราะหากเราคิดเช่นนั้นมันก็เท่ากับว่าเราแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้ว

No Comments

Give a Reply