🔴🔜 #เช้าที่ดีที่สุดคือเช้าที่ยังมองเห็นตัวเรา

และมองเห็นความรัก ความสมบูรณ์แบบรอบรอบตัวไม่มีความสมบูรณ์ใดในโลก
#เท่ากับความสมบูรณ์ของการเกิดมา
ภายใต้ครรภ์ของแม่และครรภ์ของมหาจักรวาล
วันนี้เรายังมีลมหายใจเรายังมีร่างกายอยู่และเรายังได้มีโอกาสได้ทานอาหารเพื่อชะลอล่อเลี้ยง
#กายนี้อีกหนึ่งวัน
#จงขอบคุณตัวเอง
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply