🔴🔜 2.9.2020(21.30) อุปสรรคทางวิญญาณ

อุปสรรคทางวิญญาณ
นี่คือวิธีที่เราป้องกันตนเองจากการเติบโตฝ่ายวิญญาณ โชคดีที่เราสามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเราตระหนักว่าพวกเขาอยู่ที่นั่น
เราคือวิญญาณและเราทุกคนต้องการเติบโตและพัฒนาตนเองไปสู่จุดสูงสุด เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณผู้ดูแลรักษาตัวเราเอง
#ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 160 ชีวิต

No Comments

Give a Reply