🔴🔜161 (14.10.2020) สร้างความละเอียดจิตวิญญาณ ของคุณสำหรับ 2021

สร้างความละเอียดจิตวิญญาณของคุณสำหรับ 2021ถ่ายทอดโดย๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply