🔴 Live 15.8.2020(21.30) วิธีทำความสะอาดต่อมไพเนียล การ Detox ไพเนียล

#ข้อดีของการทำความสะอาดต่อมไพเนียลของเราเพื่อให้ DMT ของตัวเองคือเราสามารถอยู่ในสถานะ“ ทำงาน” ทางวิญญาณได้อย่างต่อเนื่อย
🔜🔜 ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาใด ๆ เพื่อเป็นส่วนเสริมใน ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอีกต่อไป DMT เป็นสารธรรมชาติโดยสิ้นเชิงที่ร่างกายมนุษย์จะผลิตและแจกจ่ายเมื่ออยู่ในสภาวะหาย ดังนั้นจึงดูเหมือนว่ามนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิสัยทัศน์และสามารถเข้าถึงข้อมูลในมิติอื่น ๆ ได้ การรับรู้มิตินี้ก้าวข้ามอัตตาและเยียวยาความทุกข์ความขัดแย้งและกรรมต่างๆของเราได้อย่างรวดเร็ว
🔴🔜 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 160 ชีวิตปัจจุบันรุ่นที่ 30/2020

No Comments

Give a Reply