🔴 Live EP.140 (9.9.2020):จุดเชื่อมต่อจิตวิญญาณ

🔴 Live EP.140 (9.9.2020)Synchronicities – เต้นรำกับกระแสจักรวาลอาจเป็นทางเลือกหรือความบังเอิญ?เรากำลังถูกนำ มีการแสดงตนที่เคลื่อนผ่านหัวใจของเราใจและเป็นจิตวิญญาณที่แนะนำและนำเรา ความบังเอิญหรือความบังเอิญที่มีความหมายเปิดให้เรารับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ และช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา

No Comments

Give a Reply