🔴Live EP.147 (23.9.2020) ประตูหกบานกับการเกิดสามครั้ง

🔴Live EP.147 (23.9.2020)ประตูหกบานกับการเกิดสามครั้งคุณเปลี่ยนจากครูทางจิตวิญญาณคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งพยายามค้นหาผู้ที่จะให้ คำตอบ แก่คุณ“ จักรวาลเป็นหนี้…ครูมีคำอธิบาย” ความคิดที่ตั้งไว้นี้ทำให้คุณเป็นอัมพาตจากการพึ่งตัวเองในการกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรได้ผล?นั่งลงเป็นประจำหลับตาและจดจ่ออยู่กับวิธีการหายใจของคุณ เห็นได้ชัดว่าหัวใจของเรารู้คำตอบอยู่เสมอ แต่จิตใจของเรามักจะขุ่นมัวเกินกว่าจะฟัง

No Comments

Give a Reply