🔴Live EP.154(6.10.2020) คำพูดที่ทำให้เราเป็นสมดังใจในทุกๆเรื่องจริงหรือที่ต้องพูดในสิ่งที่ดีดี

คืนนี้ครูเข้าสอนจ้า คำพูดที่ทำให้เราเป็นสมดังใจในทุกๆเรื่อง ……จริงหรือที่ต้องพูดในสิ่งดีๆ????

No Comments

Give a Reply