ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้ หากไม่รู้อดีตซึ่งเป็นเบาะแส

ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้
หากไม่รู้อดีตซึ่งเป็นเบาะแส
ของสิ่งที่อยู่บนขอบฟ้า
โลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว #ของความรู้
ซึ่งเราใกล้จะเข้าสู่จุดเปลี่ยน
ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล
เรากำลังก้าวไปสู่การกระโดดครั้งสำคัญและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply