ข้าพเจ้ามักถูกเรียกด้วยความรักว่าเป็น “กูรูโดยบังเอิญ”

เป็นเรื่องราวที่แท้จริงของ
การค้นหาทุกสิ่งเมื่อคุณเต็มใจ
ที่จะลองทุกอย่าง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบำบัดจิตใจ – ร่างกาย –
วิญญาณ
ข้าพเจ้ามักถูกเรียกด้วยความรักว่าเป็น
“กูรูโดยบังเอิญ”

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply