คนที่สร้างแรงบันดาลใจ

🔴🔜 #คนที่สร้างแรงบันดาลใจ
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีต
ปัจจุบันและคนที่ยังมาไม่ถึงในอนาคต
โดยทั่วไปไม่ได้เกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่
พวกเขามักจะไม่กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ที่สร้างแรงบันดาลใจในทันที

🔴🔜 #แต่พวกเขาทั้งหมดได้ตัดสินใจใน
ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตว่าพวกเขา
จะไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองอีกต่อไป
โลกมองเห็นพวกเขาอย่างไร
และเริ่มใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่น
ใจมุ่งมั่นหลงใหลหรือที่บางคน
เรียกว่า “ #ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง”

ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเรามาจากไหน
หรืออยู่ที่ไหนในการเดินทางของตัวเองพวกเราทุกคนสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจสร้างการเปลี่ยนแปลง
และยอมทิ้งมรดกที่จะอยู่ได้นานกว่าเรามาก

#การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น“
จ่ายเงินเพื่อการรู้จักตัวเอง
หรือการตอบแทนเป็นประสบการณ์
ที่น่าอัศจรรย์และทรงพลังที่สุด
ที่เราสามารถมีได้ในฐานะมนุษย์

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply