4 ต.ค 2020 โรงทานขึ้นพระธาตุ

พิธีตักบาตรวัดออกพรรษา (จงคิดถึงผู้อื่นก่อน)

ก่อนเดินดงวันที่ 2
เมื่อเราเตรียมตัวสำหรับการเดินทางนี้ความเบิกบานคือธรรมชาติที่จำเป็นของเราเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถตระหนักถึงได้เราอาจพูดว่าในทางหนึ่งแล้วความปรารถนาความสุขของเราคือพยายามที่จะค้นพบสภาวะจิตเดิมแท้ของตัวเองใหม่อีกครั้ง
เรามุ่งใส่ใจที่การแบ่งแยกซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับรู้เองหรือใส่ใจที่ความเชื่อมโยงอันไม่อาจแยกจากกันได้ของเรา

คำสอนทางธรรมทั้งหลายมีจุดร่วมที่ตรงกันนั่นคือลดการหมกมุ่นกับตัวเองเมื่อเราเพ่งความสนใจไปที่ตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขจงพิจารณาว่าตราบใดที่เรายังมุ่งเน้นที่ความสำคัญของตัวเองมากเกินไปและเฝ้าแต่คิดว่าเธอดีหรือไม่ดีเราก็จะมีแต่ความทุกข์การคิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการไม่อาจนำไปสู่ความสุขได้

“คัมภีร์ให้คำตักเตือนว่าจงรักษาไว้เพียงจิตใจที่เบิกบานเสมอ”

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply