ตั้งโศลก ขบคำถามโน้มหาตัว

ตั้งโศลก ขบคำถามโน้มหาตัว
การถูกปลุกขึ้นอย่างสูงหมายถึงการมีคุณสมบัติเก่าแก่ของการรับรู้และคุณสมบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับร่างนี้

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเริ่มมองทุกอย่างสองครั้ง

ท่านเริ่มตั้งคำถามทุกสิ่งที่ท่านต้องการรู้สิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับการรับรู้แบบนี้

คือท่านเริ่มค้นพบการเชื่อมต่อระหว่างทุกสิ่งที่ท่านเคยรู้ ท่านเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆ ดีขึ้น

และเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งตั้งแต่เริ่มเข้าใจ

ทัศนคติหรือนิสัยของบุคคลจนถึงความสำคัญของความรู้ทั้งหมดที่ท่านได้รวบรวมเกี่ยวกับโลกรอบตัวท่าน

เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือ การเปลี่ยนไปสู่การรับรู้รูปแบบใหม่อย่างสมบูรณ์

และเชื่อข้าพเจ้า

มันเปลี่ยนแปลง..ชีวิต..ของท่านแน่แท้

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply