Live 10.7.2020 (21.30) | การเข้าถึงญาณบารมีและตรวจสอบคลื่นพลังงานว่าหันถูกคลื่นหรือไม่??

 #ผู้ที่มาพบแม่ครูเหตุใด

#จากคนที่คิดลบจึงกลายเป็นคนมีพลังบวก

#เหตุใดจากคนที่ไม่มีพลัง

#จึงกลายเป็นคนที่มีความสุขและสมหวัง

#ทองเลน คือ สมาธิ ที่ช่วยดึงพลังจักรวาลด้านลบ มาเปลี่ยนเป็นพลังจักรวาลด้านบวก ด้วยหลักการให้และรับ

 (แม่ครูกล่าวว่า )

เราจะรับแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเรา เพื่อแผ่สิ่งที่ดีงามในตัวเราออกไปเท่านั้น เราจะไม่ต้องการรับสิ่งดีใดๆ เราจะให้แต่สิ่งดีๆ ที่เรามีแผ่ไปไพศาล เพื่อเก็บพลังจักรวาลด้านลบเข้ามาในตัวเราทีละน้อย #ลดพลังด้านลบลง รักษาสภาวะของโลกให้ดีขึ้น แล้วแผ่พลังงานที่มีอยู่ในตัวเราออกไปแทน โลกและจักรวาลก็จะมีแต่พลังด้านบวกที่ดีงาม

#ถ้าเราเลือกที่จะรับแต่พลังงานด้านบวก

เข้ามาหาตนเองผู้คนและโลกใบนี้จะอยู่กันอย่างไรนอกเหนือจากขยะและพลังงานลบเต็มไปหมดตัวเรามีพลังงาน บวกมากมายอยู่แล้วเราขอเสียสละรับพลังงานด้านลบจากท่านเพื่อปลดปล่อยพลังงานบวกออกไป ให้โลกใบนี้และผู้คนได้รับสนามพลังงานให้ได้มากที่สุด (แม่ครูกล่าว)

ทั้งนี้ ระบบจิตวิญญาณ (ลมปราณ) ในร่างกายของผู้ฝึกต้องมีความพร้อมมากพอที่จะกระทำได้

(มีพื้นสมถะ) หาไม่เช่นนั้นแล้ว พลังด้านลบ เช่น พลัง

 #มาร(ในความคิด)

 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply