Live 15.7.2020 (21.30) | ตำนานเกี่ยวกับการเอาใจใส่ซึ่งคนที่อ่อนไหวที่สุดที่ต้องดิ้นรน

Live 15.7.2020 (21.30)

ระดับของความเห็นอกเห็นใจเราแต่ละคนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
#การเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึก

มีหลายตำนานเกี่ยวกับการเอาใจใส่
ที่คนที่อ่อนไหวที่สุดต่อสู้

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply