Live 17.8.2020(21.30) รูปแบบชีวิตของผู้จิตวิญญาณเก่าที่จะได้รับในชาติประจุบัน

🔴🔜 Live 17.8.2020(21.30)
#รูปแบบชีวิตของผู้จิตวิญญาณเก่า
#ที่จะได้รับในชาติปัจจุบัน
สิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกยังไม่รู้ตัวและได้รับการพัฒนาเบื้องต้นให้เป็นวิญญาณและพวกเขาไม่มีตัวตนที่สูงขึ้นหรือการรับรู้ที่มีสติที่สูงขึ้น มีเพียงสติปัญญาที่เป็นมนุษย์และมี จำกัด เท่านั้น
🔴🔜 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต
ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply