Live 22.7.2020(21.30) | เช็ครายการคุณคืออาจารย์ทางจิตวิญญาณหรือไม่

#สำหรับครูจิตวิญญาณยุคใหม่และมีความฝันที่อยากจะเป็นครูจิตวิญญาณเพื่อส่งต่อแสงสว่าง

#มาเช็คกันว่าคุณเป็นได้หรือไม่

มันเป็นความจริงที่ ‘New-Agers’

เป็นคนที่นิยมใช้คำว่า ‘กูรู’ แต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตโบราณความหมาย

#ครูคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญ

ในบางวัฒนธรรมปรมาจารย์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้ให้คำปรึกษาที่ช่วยหล่อหลอมค่านิยมแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์มากเท่ากับความรู้ที่แท้จริงแบบอย่างในชีวิต #แหล่งกำเนิดที่สร้างแรงบันดาลใจและผู้ที่ช่วยในการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของนักเรียน

#โดยพื้นฐานแล้วปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณ

เข้ามาในชีวิตของคุณในบางช่วงเวลาและพยายามสอนสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด #ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้

 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply