Live 6.8.2020 (21.30) | นิสัยของคนที่กระตือรือร้นสูง

🔴🔜 Live 6.8.2020 (21.30)
จิตว่องไวสติฉับพลัน
การเอาใจใส่ไม่ได้เป็นเพียงวิธีการขยายขอบเขตของจักรวาลทางศีลธรรมของคุณ จากการวิจัยพบว่าเป็น นิสัยที่เราสามารถปลูกฝัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราเอง
🔴🔜 ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้ามากกว่า 150 ชีวิต
ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply